Ανοικτό ωοειδες τρήμα και η σημασία του

Το ανοιχτό ωοειδές τρήμα (PFO) είναι μια επικοινωνία μεταξύ των δύο κόλπων της καρδιάς . Πρόκειται για ένα εμβρυϊκό υπόλειμμα  στο μεσοκολπικό διάφραγμα. Το μεσοκολπικό διάφραγμα είναι μια μεμβράνη που χωρίζει τον αριστερό από τον δεξιό κόλπο και αποτελείται από δύο πέταλα . Κατά την εμβρυϊκή ζωή,οι  δύο κόλποι της καρδίας επικοινωνούν ελεύθερα, προκειμένου να γίνεται […]

Kαρδιακά φυσήματα στα παιδιά

Τα καρδιακά φυσήματα είναι συχνά στα νεογνά και στα παιδιά. Το φύσημα στην πλειοψηφία των παιδιών είναι αθώο. Αθώο χαρακτηρίζεται ένα φύσημα, όταν δεν συνδέεται με ανωμαλίες της καρδιάς. Το φύσημα  από μόνο του δεν αποτελεί ασθένεια, ωστόσο μπορεί να αποτελεί ένδειξη για υποκείμενη καρδιακή δυσλειτουργία. Τι είναι το φύσημα Το φύσημα είναι ένας  πρόσθετος […]