Ηλεκτροφυσιολογικός έλεγχος (HΦΕ)

Τι είναι ο Ηλεκτροφυσιολογικός έλεγχος (HΦΕ);

Η εξέταση αυτή μας παρέχει πολλές πληροφορίες κατά τη διερεύνηση συγκοππτικών -λιποθυμικών επεισοδίων καθώς και σε διαταραχές του καρδιακού ρυθμού (αρρυθμίες) και της καρδιακής συχνότητας(τόσο της ταχυκαρδίας όσο και της βραδυκαρδίας.

Ηλεκτροφυσιολογικός έλεγχος (HΦΕ)

Τo oικοδόμημα της καρδιάς , εκτός από το υδραυλικό του σύστημα, τις στεφανιαίες αρτηρίες δηλαδή, έχει και την  ηλεκτρολογική  του εγκατάσταση, που περιλαμβάνει την παραγωγή του ρεύματος (φλεβόκομβος) και τη διανομή του σε όλα τα κύτταρα με τα δύο  ηλεκτροφόρα δεμάτια (αριστερό και δεξιό) αρχικά και    κατόπιν με πιο μικρές ηλεκτροφόρες ίνες(Purkinje) που το διανέμουν και στο τελευταίο σημείο της καρδιάς. Το ρεύμα είναι απαραίτητο για την ενιαία σύσπαση των κυττάρων και τη δημιουργία του καρδιακού παλμού.

Κατά τον ηλεκτροφυσιολογικό έλεγχο, τοποθετούνται καθετήρες -ανιχνευτές ρεύματος σε διάφορα σημεία της καρδιάς που καταγράφουν που παράγεται το ρεύμα και πότε ακριβώς φθάνει σε κάθε ένα  από αυτά τα σημεία που έχουν τον ανιχνευτή.  Ετσι αντλούμε πολύτιμες πληροφορίες για την εσωτερική κίνηση του ρεύματος στις καρδιακές κοιλότητες και κατά επέκταση για τις αρρυθμίες

Focus on Cardiac Remodeling

Κάθε ασθενής και μία ιστορία