Ανοικτό ωοειδες τρήμα και η σημασία του

Το ανοιχτό ωοειδές τρήμα (PFO) είναι μια επικοινωνία μεταξύ των δύο κόλπων της καρδιάς . Πρόκειται για ένα εμβρυϊκό υπόλειμμα  στο μεσοκολπικό διάφραγμα. Το μεσοκολπικό διάφραγμα είναι μια μεμβράνη που χωρίζει τον αριστερό από τον δεξιό κόλπο και αποτελείται από δύο πέταλα .

Κατά την εμβρυϊκή ζωή,οι  δύο κόλποι της καρδίας επικοινωνούν ελεύθερα, προκειμένου να γίνεται οξυγόνωση του αίματος καθώς οι πνεύμονες δεν λειτουργούν και το οξυγόνο προσλαμβάνεται από την μητέρα μέσω πλακούντα και ομφάλιου λώρου.

Μετά τη γέννηση, αυτά τα δύο «πέταλα» ενώνονται μεταξύ τους και κολλάνε, ώστε να απομονωθεί πλήρως  η αριστερή από τη δεξιά πλευρά της καρδιάς. Ωστόσο, σε ένα 25% των ανθρώπων  διατηρείται ένα μικρό «τούνελ» επικοινωνίας ανάμεσα στα δύο «πέταλα» που διαφέρει ως προς το μέγεθος.

Κρυπτογενή εγκεφαλικά και ανοιχτό ωοειδές τρήμα

Ωστόσο, πάντα συνυπήρχε και η «ένσταση» ότι συσχετίζεται με τα «κρυπτογενή» εγκεφαλικά επεισόδια σε νεαρά άτομα, δηλαδή όταν δεν ανευρίσκεται κατά τον έλεγχο κανένα άλλο πιθανό αίτιο, παρά μόνο το ανοιχτό ωοειδές τρήμα και ιδιαίτερα εάν το ίδιο άτομο έχει υποστεί δύο κρυπτογενή εγκεφαλικά.

Με την πάροδο των χρόνων διαπιστώθηκε ότι υπάρχει υψηλό ποσοστό εγκεφαλικών σε άτομα κάτω των 55-60 ετών με ανοιχτό ωοειδές τρήμα και χαλαρό μεσοκολπικό διάφραγμα, το λεγόμενο «ανεύρυσμα μεσοκολπικού διαφράγματος».

Πρόσφατες διεθνείς  μελέτες έδειξαν ξεκάθαρα ότι η σύγκλειση του ανοιχτού τρήματος σε νεαρούς ασθενείς με κρυπτογενή εγκεφαλικά  επεισόδια, προστατεύει από το επόμενο εγκεφαλικό, σε ποσοστό 80%.

Σήμερα, ο Οργανισμός Υγείας των ΗΠΑ (FDA) και οι Επιστημονικές Ενώσεις Νευρολόγων, Καρδιολόγων σε πολλές προηγμένες χώρες,  υποστηρίζουν ότι υπάρχει απόλυτη ένδειξη για το κλείσιμο του ανοιχτού ωοειδούς τρήματος.

Οι ασθενείς   που υπέστησαν  εγκεφαλικό επεισόδιο σε μικρή ηλικία , πρέπει να υποβάλλονται σε έλεγχο για την ύπαρξη ανοιχτού ωοειδούς τρήματος.  Εάν η καρδιολογική εξέταση επιβεβαιώσει την ύπαρξή του ενώ δεν έχει ανευρεθεί άλλη αιτία, τότε υπάρχει απόλυτη  ένδειξη για επέμβαση σύγκλεισης του ωτίου, προκειμένου να αποφευχθεί ένα νέο εγκεφαλικό.

Διαδικασία Επέμβασης

Η επέμβαση γίνεται διαδερμικά με τοπική νάρκωση. Ο μικροκαθετήρας από τον οποίο διέρχονται τα εργαλεία, φθάνει δια μέσου της μηριαίας φλέβας στο ανοιχτό ωοειδές τρήμα, υπο την καθοδήγηση του διοισοφάγειου υπερήχου. Στο σημείο τοποθετείται μια συσκευή που μοιάζει με ομπρελα η οποία φέρει δύο δίσκους. Ο ένας τοποθετείται από την αριστερή πλευρά και ο άλλος από τη δεξιά,  επιτυγχάνοντας το άμεσο σφράγισμα της επικοινωνίας.

Κοινοποιήστε Το: