Νεφρική απονεύρωση για αρτηριακή υπέρταση

Τι είναι η νεφρική απονεύρωση για αρτηριακή υπέρταση;

Καυτηριασμός δε γίνεται μόνο στην καρδιά για έλεγχο των αρρυθμιών. Μπορεί να γίνει και κατά μήκος των νεφρικών αρτηριών για έλεγχο της επίμονα αρρύθμιστης αρτηριακής υπέρτασης (παρά τη λήψη πολλαπλών φαρμάκων). Η μείωση αυτή επιτυγχάνεται με τη μεταβολή του τόνου του αυτόνομου νευρικού συστήματος που περιβάλλει σαν πλέγμα το εξωτερικό τοίχωμα των νεφρικών αρτηριών.

Focus on Cardiac Remodeling

Κάθε ασθενής και μία ιστορία