Σύγκλειση μεσοκολπικών ελλειμμάτων και ανοικτών ωοειδών τρημάτων (PFO)

Τι είναι η σύγκλειση μεσοκολπικών ελλειμμάτων και ανοικτών ωοειδών τρημάτων (PFO);

To μεσοκολπικό διάφραγμα είναι μία μεμβράνη, μία ενιαία κουρτίνα που χωρίζει δύο κοιλότητες, δύο <<δωμάτια>> της καρδιάς , που κανονικά είναι στεγανά, χωρίς επικοινωνία μεταξύ τους. Τον δεξιό κόλπο με <<ακάθαρτο>>, μη οξυγονωμένο αίμα, και  τον αριστερό κόλπο, με το καθαρό, οξυγονωμένο  αίμα. Όταν η κουρτίνα δεν είναι ενιαία, αλλά σχηματίζεται από  δύο φύλλα που κυλούν το ένα πάνω στο άλλο,  η στεγανοποίηση δεν είναι πλήρης καθώς τα δύο φύλλα  αφήνουν μία σχισμή ανάμεσά τους.  Αυτό λοιπόν  είναι  το ανοικτό ωοειδές τρήμα (που υπάρχει κατά την εμβρυική ζωή του ανθρώπου) και εξακολουθεί να  συναντάται στο 30%  του πληθυσμού ως αποτέλεσμα  της μη καλής συγκόλλησης, συρραφής των δύο φύλλων της κουρτίνας  , αφήνοντας ανοικτή δίοδο για το <<ακάθαρτο>> φλεβικό αίμα να εισέρχεται στον αριστερό κόλπο και τη συστηματική κυκλοφορία.

Σύγκλειση μεσοκολπικών ελλειμμάτων και ανοικτών ωοειδών τρημάτων (PFO)

Η δίοδος δεν είναι μόνιμα ανοικτή αλλά ανοιγει κάποιες φορές, όπως τα δύο φύλλα μιας κουρτίνας απομακρύνονται όταν φυσάει. Ετσι και στην περίπτωση αυτή η δίοδος ανοίγει σε ισχυρό βήχα, φτερνισμα και γενικά στους χειρισμούς Valsalva. Με αυτόν τον τρόπο δημιουργείται ο κίνδυνος, σε κάποια περιπτώσεις που εχει σχηματισθεί κάποιος θρόμβος στη φλεβική κυκλοφορία( συνήθως στις φλέβες των κάτω άκρων), ευοδώσουν οι συνθήκες και προυποθέσεις (ανοίξει η δίοδος), να μπει ο θρόμβος στα εγκεφαλικά αγγεία και να προκληθεί εγκεφαλικό επεισόδιο.

Αυτό δε σημαίνει ότι χρειάζεται να σφραγισθεί αυτή η δίοδος σε όλους όσους είναι ανοικτή. Εξάλλου συναντάται,όπως προαναφέρθηκε στο 30% του πληθυσμού. Σε νέους ανθρώπους όμως, με ανεξήγητο εγκεφαλικό επεισόδιο, αν βρεθεί ανοικτό ωοειδές τρήμα, είναι ένδειξη να γίνει σύγκλειση, σφράγισμα δηλαδή αυτής της οπής, για πρόληψη παρόμοιων επεισοδίων στο μέλλον. Η σύγκλειση γίνεται με μία μικρή συσκευή που εισάγεται με καθετήρα στην καρδιά (όχι με ανοικτό χειρουργείο) και συγκρατεί τα δύο φύλλα του μεσοκολπικού , όπως ένα μανικετόκουμπο συγκρατεί τις άκρες ενός πουκαμίσου. Μεγάλες μελέτες (RESPECT) έδειξαν ότι η τοποθέτηση συσκευής έχει καλύτερα αποτελέσματα μακροπρόθεσμα από τη λήψη προληπτικής φαρμακευτικής αντιπηκτικής αγωγής μετα από αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο.

Σύγκλειση μεσοκολπικών ελλειμμάτων και ανοικτών ωοειδών τρημάτων (PFO)

Για να φτάσουμε βέβαια στην εμφύτευση της συσκευής απαιτούνται κάποιες προυποθέσεις:

Α. Η πιστοποίηση των εγκεφαλικών επεισοδίων με μαγνητική τομογραφία εγκεφάλου

Β. Η ύπαρξη ανοικτού ωοειδούς τρήματος και μάλιστα με ικανή διαφυγή αίματος από το δεξιό κόλπο στον αριστερό

Γ. Η αποκλεισμός άλλων αιτίων για εγκεφαλικό επεισόδιο όπως αρρυθμίες, κολπική μαρμαρυγή, σοβαρή νόσος καρωτίδων κλπ

Μετα την εμφύτευση ο ασθενής μας λαμβάνει διπλό αντιαιμοπεταλιακό φάρμακο για 6 μήνες και ασπιρίνη εφόρου ζωής ενώ χρειάζεται υπερηχογραφικό έλεγχο της συσκευής στον πρώτο και έκτο μήνα μετά.

Focus on Cardiac Remodeling

Κάθε ασθενής και μία ιστορία