Καυτηριασμός (ablation) αρρυθμιών / κολπικής μαρμαρυγής

Τι είναι ο καυτηριασμός (ablation) αρρυθμιών / κολπικής μαρμαρυγής;

Σε αδυναμία αντιμετώπισης φαρμακευτικά των διαφόρων αρρυθμιών, μπορεί να γίνει καυτηριασμός στα σημεία-κύτταρα της καρδιάς που εμπλέκονται στη γέννηση μιας αρρυθμίας. Η εύρεση των σημείων αυτών γίνεται με  ηλεκτροφυσιολογική μελέτη  και η εφαρμογή ενέργειας στα σημεία αυτά θα απενεργοποιήσει τα καρδιακά κύτταρα και θα καταστρέψει  τα μονοπάτια που δημιουργούν βραχυκύκλωμα στη διάδοση του ηλεκτρικού ερεθίσματος και συνεπώς αρρυθμίες.

Focus on Cardiac Remodeling

Κάθε ασθενής και μία ιστορία