Εμφύτευση βηματοδότη / απινιδωτή

Τι είναι η eμφύτευση βηματοδότη / απινιδωτή;

Ο βηματοδότης είναι μία βοηθητική ηλεκτρική γεννήτρια, που σκοπός της είναι να μην αφήσει την καρδιά χωρίς ρεύμα σε περίπτωση που υπάρξει διακοπή στον φυσικό βηματοδότη της καρδιάς που λέγεται φλεβόκομβος. Ετσι λοιπόν όταν οι παλμοί πέσουν κάτω από ένα οριο(αυτό το προγραμματίζει ο γιατρός και συνήθως είναι 50ή 60 παλμοί το λεπτό), ενεργοποιείται  άμεσα και αυτόματα από τους αισθητήρες του ο βηματοδότης παρέχοντας αυτός την απαιτούμενη ενέργεια για την πρόκληση παλμού.

Εμφύτευση βηματοδότη / απινιδωτή

Ενώ λοιπόν ο βηματοδότης προστατεύει από τη βραδυκαρδία, ο απινιδωτής προστατεύει από τις κακοήθεις αρρυθμίες/ταχυκαρδίες δηλαδή την κοιλιακή ταχυκαρδία και την κοιλιακή μαρμαρυγή που οδηγούν στο θάνατο. Μόλις αντιληφθεί ο  απινιδωτής με τους αισθητήρες του τις ταχυκαρδίες ς αυτές, δίνει άμεσα στην καρδιά ισχυρό ηλεκτρικό σοκ, προκαλώντας reset  στα ηλεκτρικά κυκλώματα της καρδιάς και σταματώντας έτσι τις παραπάνω αρρυθμίες.

60 χρόνια   περίπου χωρίζουν τις 2 φωτογραφίες με το πρώτο και τελευταίο μοντέλο βηματοδότη που καταδεικνύουν τα άλματα της ιατρικής τεχνολογίας. Τον πρώτο βηματοδότη ο ασθενής τον μετέφερε με καρότσι . Τώρα ο βηματοδότης έχει μέγεθος μικρής μπαταρίας.

Focus on Cardiac Remodeling

Κάθε ασθενής και μία ιστορία