ΣΥΝΕΔΡΙΟ ICE ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2023

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΥΛΙΚΩΝ ΤΗΣ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ

Κοινοποιήστε Το: