Τι είναι η στεφανιαία νόσος, η στηθάγχη και το εμφραγμα?

Tί είναι η Στεφανιαία Νόσος ; Η στεφανιαία νόσος οφείλεται στην δημιουργία πλούσιων σε χοληστερόλη αθηρωματικών πλακών στο τοίχωμα των επικαρδιακών στεφανιαίων αρτηριών , με αποτέλεσμα την στένωση του αυλού τους και την παρεμπόδιση της ροής του αίματος μέσα από αυτές. Έτσι όταν το αίμα φθάνει στο μυοκάρδιο μέσω της στεφανιαίας αρτηρίας , δεν επαρκεί […]

Ποια είναι η ανατομία του καρδιαγγειακού συστήματος? Μία απλή κατατόπιση.

Όλα τα κύτταρα του οργανισμού μας για να διατηρηθούν στη ζωή και να επιτελέσουν τις λειτουργίες τους χρειάζονται οξυγόνο και θρεπτικές ουσίες. Ο εφοδιασμός αυτός γίνεται από το αίμα το οποίο ταυτόχρονα παραλαμβάνει από τα κύτταρα τις άχρηστες ουσίες. Για να επιτελέσει το αίμα τον προορισμό του, πρέπει να “κυκλοφορεί” συνεχώς. Οι σωλήνες μέσα στους […]

Λιθοτριψία Στεφανιαίων Αγγείων

Καινοτομία και στην καρδιολογία. Λιθοτριψία στα στεφανιαία αγγεία. Νέα τεχνολογία Shockwave για την διάνοιξη στεφανιαίων αγγείων με σοβαρές επασβεστώσεις. Πρώτο περιστατικό σε δημόσιο νοσοκομείο στην Ελλάδα. Ευχαριστούμε εταιρεία Ψημίτη για τις πρωτοποριακές ιατρικές εφαρμογές και τα 60 χρόνια δίπλα στους Έλληνες γιατρούς.

Τί είναι το μπαλονάκι;

Όταν ο γιατρός εντοπίσει βλάβη- στένωση του αγγείου- θα πρέπει να εκτιμήσει τη βαρύτητα της βλάβης αυτής και αν είναι σημαντικού βαθμού, συνήθως >70%, «την ανοίγει» με ένα μπαλονάκι. Μέσω του ίδιου καθετήρα που εγχύθηκε το σκιαγραφικό, προωθεί ένα σύρμα- οδηγό. Πάνω απ’ αυτό το σύρμα που θα λειτουργήσει σαν «ράγα», θα περάσει ένας καθετήρας […]