Λιθοτριψία Στεφανιαίων Αγγείων

Καινοτομία και στην καρδιολογία. Λιθοτριψία στα στεφανιαία αγγεία. Νέα τεχνολογία Shockwave για την διάνοιξη στεφανιαίων αγγείων με σοβαρές επασβεστώσεις. Πρώτο περιστατικό σε δημόσιο νοσοκομείο στην Ελλάδα. Ευχαριστούμε εταιρεία Ψημίτη για τις πρωτοποριακές ιατρικές εφαρμογές και τα 60 χρόνια δίπλα στους Έλληνες γιατρούς.

Κοινοποιήστε Το: